Quay lại trang trước

Bảo lãnh bởi Indovina

Hồng Hà Eco City được ngân hàng Indovina bảo lãnh thanh toán. Ngân hàng sẽ giám sát chất lượng & tiến độ thi công của công trình, đảm bảo khách hàng nhận bàn giao đúng như cam kết của chủ đầu tư. Đây cũng là “giấy bảo lãnh” đảm bảo tính an toàn cho khách đầu tư.

Bình luận